مهم نیست

اگه نامجو بس کنه و هی نگه پاییز بود لیز بود بهتر نیست؟ نمی گه من فردا کنکور دارم؟؟؟؟ آره فردا کنکور ارشده و من نمی دونم چمه. کاش یکی بود کمی خودمو ننر می  کردم و ننه من غریبم بازی در میاوردم. مریم تو فک کردی قبول می شی؟ کی رو مسخره کردی الان؟ 2 ساله الاف کردی خودتو همه رو و هی پول مفت خرج کردی که چی؟ تو این مملکت آینده ای هم هست؟ برادر بی قراره... برادر شعله واره... برادر نوجوونه... آهای اونی که می زنی می کشی! نمی گی من کنکور دارم حالم بد می شه حس مرگ بهم دست می ده؟ برادر نوجوونه... برادر غرق خونه..... برادر کاکلش آتشفشونه...... مریم چی فک کردی تو که اینقدر نشستی درس خوندی؟ فک کردی چی می خوای بشی تو این مملکت؟؟؟ 

ویش می لاک. هه. 

نوشته شده در چهارشنبه 27 بهمن 1389ساعت 09:29 ب.ظ توسط مهم نیست! نظرات (2)|