مهم نیست

ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟      مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟

هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول     عاقبت با همه کج باخته ای یعنی چه؟

پ.ن.۱: هویجوری!

پ.ن.۲: پست قبلی زیادی غمبار بود! (غمبار = ؟!) 

نوشته شده در دوشنبه 28 آذر 1384ساعت 10:50 ب.ظ توسط مهم نیست! نظرات (10)|